UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Psycholance rijdt van 10.00 – 22.00 uur


Dit artikel is gepubliceerd op: 1 juli, 2019


Psycholance

Sinds augustus 2017 rijdt in de provincie Drenthe een Psycholance. De Psycholance verzorgt speciaal ambulancevervoer voor personen met verward of onbegrepen gedrag. Dat er veel behoefte is aan de Psycholance blijkt uit het feit dat er al meer dan 1270 keer gebruik van de Psycholance is gemaakt. De Psycholance wordt ingezet via de Meldkamer Noord Nederland.

Op verzoek van de GGZ, de Politie en de Meldkamer Noord Nederland, worden de inzettijden verruimd en gaat de Psycholance met ingang van 1 juli 2019 rijden van 10.00 tot 22.00 uur, 7 dagen in de week.

De pilot is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen GGZ Drenthe, de Politie Noord Nederland, de oGGZ, de Meldkamer Noord-Nederland en UMCG Ambulancezorg. De Psycholance wordt ingezet voor het vervoeren van personen met verward – of onbegrepen gedrag door de gehele provincie Drenthe. In de Psycholance zit een speciaal opgeleide chauffeur en een GGZ verpleegkundige. De GGZ verpleegkundigen werken dagelijks in een GGZ instelling binnen de acute opvang en deels op de Psycholance. Met deze constructie blijft de deskundigheid groot en zijn de lijntjes kort omdat zij snel kunnen schakelen met hun collega’s.

Uit evaluaties blijkt dat de verschillende partijen steeds beter de weg weten te vinden naar de Psycholance. Dat heeft geleid tot bijna een halvering van het aantal politieritten voor het vervoer van personen met verward gedrag. De ervaring leert ook dat de patiënten rustiger binnenkomen bij GGZ en dat is bevorderlijk voor hun geestelijke gezondheid.