UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner

Wanneer bel je 112?


Het noodnummer 112 bel je als je denkt dat met spoed politie, brandweer of ambulancezorg nodig is. Een ambulance kan nodig zijn als iemand in levensgevaar is en er acuut medische zorg nodig is. Bijvoorbeeld door een ernstig ongeluk of een andere levensbedreigende situatie.

Niet acuut? Niet levensbedreigend? Neem contact op met de huisarts
Heb je gezondheidsklachten, maar is niet direct zorg nodig? Dan neem je eerst contact op met je huisarts. De huisarts bepaalt, vaak in overleg met jou, of ambulancezorg toch nodig is. Als dat inderdaad zo is, dan regelt de huisarts een ambulance voor je. Huisartsen zijn meestal op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar. Heb je buiten deze tijden medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Neem dan contact op met de huisartsenpost. Ook als je ongerust bent of twijfelt of het verantwoord is om te wachten, kun je bij de huisartsenpost terecht voor advies.

Het eerste aanspreekpunt
Wie in Nederland met een mobiele telefoon 112 belt, krijgt de landelijke meldkamer aan de lijn. Bel je met een vast telefoontoestel, dan komt je direct binnen in de meldkamer van je eigen regio. In beide gevallen vraagt de centralist in welke plaats hulp nodig is en wélke hulp: politie, brandweer of ambulancezorg? Je geeft aan dat je belt voor een medisch spoedgeval of zegt bijvoorbeeld: “Ik denk dat een ambulance nodig is.” Je wordt meteen doorverbonden met de meldkamercentralist ambulancezorg in je regio. Dit is iemand met een verpleegkundige achtergrond.

Wel of geen ambulance nodig?
Is inderdaad met spoed medische zorg nodig, dan gaat de ambulance die beschikbaar is snel naar je toe. Hierover beslist de meldkamercentralist ambulancezorg. Die heeft alle deskundigheid om snel te beoordelen of een ambulance nodig is – en hoe snel die moet komen. De meldkamercentralist ambulancezorg houdt steeds in de gaten of de ambulances goed over de regio verdeeld zijn.

Alleen voor echte noodgevallen
Het kan ook voorkomen dat de meldkamercentralist ambulancezorg beslist dat geen ambulancehulpverlening nodig is. Dit is altijd een zorgvuldige afweging. Er komt dan geen ambulance, maar de beller krijgt advies met wie hij of zij contact kan opnemen, bijvoorbeeld de huisarts of in een enkel geval direct het ziekenhuis (afdeling Spoedeisende Hulp, SEH). De ambulance blijft zo beschikbaar voor echte noodgevallen.

Advies en zorginstructies
De meldkamercentralist ambulancezorg geeft aan de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur alle beschikbare informatie door over de patiënt naar wie zij onderweg zijn. Als 112-beller krijg je telefonisch al de eerste zorginstructies en adviezen van de meldkamercentralist.

112NL app
Mensen die niet goed kunnen horen en/of spreken kunnen sinds begin 2022 via de 112NL-app de meldkamer bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is de app geschikt. De app is in eerste instantie voor deze doelgroepen gemaakt, maar kan door iedereen worden gebruikt om de hulpdiensten in Nederland te bereiken.

Lees meer over de app op de volgende website: https://www.landelijkemeldkamer.org/nieuws/2022/januari/lancering-112nl-app.html