UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner

Cliëntenraden


In Drenthe en Fryslân behartigen onze cliëntenraden de algemene belangen van alle patiënten, naasten en verwanten die ambulancezorg hebben gehad of mogelijk nog krijgen. Hierbij staat altijd het perspectief van de cliënt centraal. 

De cliëntenraden komen graag in contact met deze mensen om hun ervaringen van onze zorg- en dienstverlening te horen. Zo kunnen we de kwaliteit hiervan blijven verbeteren. Er is structureel overleg met o.a. de directie, raad van toezicht en ondernemingsraad over het beleid van de organisatie en actuele thema’s. De raden geven hierover gevraagd en ongevraagd advies.

De Drentse cliëntenraad

Wij zijn: 

  • Albert Smit (voorzitter)
  • Tessa Swint (bestuurlijke secretaris)
  • Linda Wichers
  • Harry Plender 
  • Peter Niezing

Op persoonlijke titel zijn wij lid van de Drentse cliëntenraad en vervullen deze onafhankelijke functie op vrijwillige basis. Vanuit verschillende achtergronden, kennis en ervaringen zetten wij ons in voor de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening voor de Drentse cliënten. Wij vinden het belangrijk dat ons contact met cliënten laagdrempelig en vertrouwd is. 

Jaarverslagen

We publiceren elk jaar een jaarverslag. Hierin kun je meer lezen over ons werk, onze uitgangspunten en de aanvragen die we hebben beoordeeld. Je kunt het jaarverslag hier downloaden: Jaarverslag 2023

Tips, adviezen of suggesties?

Wij zijn er voor je en komen graag met je in contact. Wij horen graag ieders algemene ervaringen, tips, adviezen of suggesties. Jouw inbreng kan van grote waarde zijn en bijdragen aan een nog betere kwaliteit van de ambulancezorg en dienstverlening. Wij zijn per mail bereikbaar.


De Friese cliëntenraad

Ook voor RAV Fryslân, de samenwerking tussen Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg, is een cliëntenraad actief. De vijf enthousiaste leden zetten zich de komende jaren in om in Fryslân onze (toekomstige) patiënten van de ambulancezorg een stem te geven en hun belangen te behartigen. Binnenkort stelt de Friese cliëntenraad zich op deze pagina voor. Wil je alvast met hen in contact komen?


Heb je een individuele klacht? Die behandelen de cliëntenraden niet. Daarvoor kun je terecht bij de klachtenprocedure.