UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner

Privacy- en cookieverklaring UMCG Ambulancezorg


27 augustus 2021

Jouw privacy is voor UMCG Ambulancezorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf UMCG Ambulancezorg allemaal doen met informatie die wij over je te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten welke gegevens wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met UMCG Ambulancezorg.

Ambulancezorg

Om ambulancezorg te verlenen gebruiken wij de volgende gegevens van jou:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over de gezondheid, waaronder:
  • Voorgeschiedenis die je vertelt
  • Medicijngebruik
  • Bijzonderheden, zoals allergieën
  • Medische redenen waarom de ambulance bij is
  • Hartfilmpje
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Psychische gegevens
 • Geluidsopnamen
 • Locatiegegevens
 • Verzekeringsgegevens

Verstrekken van gegevens
Wanneer er samenwerking plaatsvindt met andere zorgverleners dan delen wij je gegevens met hen. Dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is. 

Wetenschappelijk onderzoek 

UMCG Ambulancezorg hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. Door onderzoek verbetert de zorg en de kennis en kunde van de artsen en verpleegkundigen. 

De medische gegevens die gebruikt worden voor onderzoek of kwaliteitsdoeleinden zijn niet direct te herleiden tot je als persoon. Tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door jou. 

Contactformulier

Op onze website zijn verschillende contactformulieren geplaatst. Deze formulieren bieden je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Afhankelijk van het type formulier worden de volgende gegevens bij ons gebruikt:

 • NAW-gegevens van aanvrager en patiënt
 • Telefoonnummer
 • Kopie van identiteitsbewijs
 • Machtiging van patiënt
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie tot en met zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie makkelijk vinden. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij wettelijk bewaartermijnen zijn gesteld. Zo moeten wij gegevens over je gezondheid volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) 20 jaar bewaren, te rekenen vanaf de laatste wijziging in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf. 

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies (kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt). In onze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek aan deze website opgeslagen. 

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Hiermee kunnen we je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te vullen. 

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. UMCG Ambulancezorg is NEN7510 gecertificeerd en laat zich ieder jaar controleren op naleving van informatiebeveiliging zoals in deze landelijke norm is omschreven. 


Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Harriette Holt en is bereikbaar per e-mail op h.holt@rav.nl en per telefoon op 0592-312000 voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuw versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat  altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij kunnen niet in alle gevallen voldoen aan jouw verzoek omdat wij verbonden zijn aan specifieke wetten waarbij gegevens bewaard moeten blijven. Wij zullen altijd uitleg geven wanneer wij besluiten een verzoek af te wijzen. 

Via ons aanvraagformulier kunt je inzage krijgen tot jouw gegevens

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kunt ons klacht of complimentenformulier invullen. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

UMCG Ambulancezorg
Vriezerweg 10
9482TB Tynaarlo
E-mailadres: info@rav.nl
Telefoon: 0592-312000

KvK nummer: 04040860