UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner

Onze zorg, kwaliteit en veiligheid


Veiligheid
Onze patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in veilige handen zijn. Helaas gebeurt er wel eens iets wat niet de bedoeling was. Wij willen dat daar in alle openheid over wordt gesproken, zodat we er alles aan kunnen doen om herhaling te voorkomen. Onze medewerkers worden gestimuleerd om alles te melden. Het gaat dan niet om het aanwijzen van een schuldige, maar om het verbeteren van onze processen. Kortom, wij leren van vergissingen en nemen maatregelen om te voorkomen dat deze fouten opnieuw gemaakt worden.

Ook als patiënt kun je zelf een bijdrage leveren aan veilige zorg. Informatie hierover vind je op de patiëntveiligheidskaart ‘Samen werken aan uw veiligheid in de ambulance’

Klacht, compliment of suggestie
Als je een klacht hebt dan zoeken we samen graag naar een oplossing. Dit kan alleen als je dit bij ons meldt. Van de ervaringen van onze patiënten kunnen we leren en verbeteren. Zo voorkomen we misschien dat een zelfde situatie opnieuw gebeurt. Je kunt de klacht bespreken met de betrokken medewerker(s). Natuurlijk mag je ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Dit kan hier.
Om je klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling.

Wil je een compliment of suggestie aan ons doorgeven? Dat waarderen we altijd. Dit kan door het persoonlijk te vertellen aan de betrokken medewerker of je geeft het online aan ons door. We sturen je compliment of suggestie naar de juiste afdeling of betreffende medewerker(s).

Calamiteiten
We doen er alles aan om de beste en vooral veilige zorg te bieden. Toch komt het wel eens voor dat een zorgverlening anders uitvalt dan voorzien. Loopt er in het proces iets anders dan gepland dan kan dat leiden tot een incident. Als een incident leidt tot ernstige schade voor de patiënt dan is er sprake van een calamiteit. De onderzoekscommissie gaat dan graag in gesprek met de patiënt en/of naasten. Wil je meer weten over een calamiteitenonderzoek? Bekijk dan deze folder.

Meldcode huiselijk geweld
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, dat van invloed is op je ‘zijn’, je integriteit, groei en ontwikkeling. Jouw veiligheid – en die van je gezinsleden – is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij in onze zorgverlening aandacht voor mogelijke tekenen van geweld of verwaarlozing in de thuissituatie. Om optimale zorg te bieden, maken we bij (vermoedens van) kindermishandeling, volwassenengeweld of ouderenmishandeling gebruik van een Meldcode.

Keurmerken en certificeringen
Wij bieden hoogwaardige zorg. Jaarlijks wordt onze organisatie getoetst op basis van het HKZ-certificatieschema Ambulancezorg en de NEN7510. Dit is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.