UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Patiëntwaarderingsonderzoek


Dit artikel is gepubliceerd op: 28 februari, 2022


Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vinden het belangrijk dat de zorg die zij verlenen aansluit bij de zorgvraag en -behoeften van patiënten. Hiertoe wordt volgens sectorale afspraken iedere drie jaar een landelijk vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van patiënten over de ambulancezorg.

In dit vragenlijstonderzoek worden patiënten gevraagd naar hun ervaring rondom de onderwerpen communicatie, overdracht, samenwerking en bejegening binnen de ambulancezorg. Aan dit onderzoek nemen alle RAV’s in Nederland deel. Het heeft als doel om een landelijk beeld te krijgen van de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg.

Vertrouwelijk en vrijwillig
Je mag zelf bepalen of je wilt meedoen aan het tevredenheidsonderzoek. Met persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Je naam en adresgegevens komen niet in het onderzoeksrapport te staan.

Wanneer
Patiënten die in maart ‘22 ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in mei en juni ’22 worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens UMCG Ambulancezorg. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Je deelname wordt zeer op prijs gesteld. 

Niet deelnemen?
Mocht je niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kun je dit doorgeven aan ons. Stuur dan een mail naar Harriette Holt, data-analist / functionaris klachten en gegevensbescherming van UMCG Ambulancezorg, h.holt@rav.nl Je adresgegevens worden dan niet gebruikt en je ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.