UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Hoe beoordeelt u als ketenpartner onze samenwerking?


Dit artikel is gepubliceerd op: 1 maart, 2023


Doe mee met ons ketenpartnertevredenheidsonderzoek en laat het ons weten!

Een goede samenwerking met onze ketenpartners draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. Daarom willen wij middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek inzicht krijgen in hoe onze zorgketenpartners de samenwerking met de ambulancezorg ervaren. De inzichten die dit onderzoek opleveren, gebruiken we om de samenwerking waar nodig  te verbeteren.

Doe mee!
Graag nodigen wij onze zorgketenpartners (alle medewerkers van bijvoorbeeld de huisarts, de huisartsenpost, de spoedeisende hulp/ het ziekenhuis, verloskunde, GGZ, thuiszorg en verpleeghuizen) van harte uit om de vragenlijst van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg in te vullen. Meedoen aan het onderzoek kan vanaf 1 maart 2023 tot 30 april 2023.

Invullen van de vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. De vragenlijst wordt op twee manieren aangeboden:

  1. We sturen de ketenpartner waar we via de mail contact mee hebben een email.
  2. Onze medewerkers delen kaartjes uit. Hierop staat een QR-code. Door het scannen van deze code krijgt u toegang tot de vragenlijst.

Resultaten
De resultaten van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg worden anoniem verwerkt. RAV’s kunnen hun regionale ‘scores’ per onderdeel via een regionaal dashboard bekijken. Op landelijk niveau wordt het ketenpartnertevredenheidsonderzoek onderdeel van het sectorkompas ambulancezorg.

Wij hopen op een hoog respons en danken al onze zorgketenpartners bij voorbaat voor hun medewerking aan ons onderzoek!