UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

We zijn van start met middencomplexe ambulancezorg tussen Meppel en Zwolle!


Dit artikel is gepubliceerd op: 4 april, 2022


Al onze collega’s van de zorgambulance zijn afgelopen maand geslaagd voor het verlenen van middencomplexe ambulancezorg. Sinds vrijdag 1 april zijn we van start gegaan met een pilot voor deze vorm van planbare ambulancezorg tussen Meppel en Zwolle en staat onze ambulance, de 03-202, 7 dagen per week van 08:00 tot 17:00 uur klaar!

De afgelopen jaren is er in Nederland ervaring opgedaan met zorgdifferentiatie. Het  Kwaliteitskader laag- en midden complexe ambulancezorg is hieruit ontstaan en in februari 2020 vastgesteld. Sinds juni 2021 is het Landelijk Protocol Laag- en Midden complexe Ambulancezorg beschikbaar gesteld. Met onze Zorgambulance boden we al geruime tijd laagcomplexe ambulancezorg. Dit aanbod wordt nu uitgebreid met middencomplexe ambulancezorg. Deze ritten worden, net als de ritten van de zorgambulance, van tevoren ingepland.

Bij de middencomplexe ambulancezorg zorgt een verpleegkundige samen met een chauffeur voor patiënten met meeromvattende, complexere zorgvragen. Op deze manier hoeft voor deze patiënten geen  spoedambulance worden ingezet. Zo blijft deze meer beschikbaar voor spoed inzetten in deze regio en bieden wij voor elke patiënt de juiste zorg op de juiste plek in de zorgketen.