UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner

Raden van toezicht


Onze Raden van Toezicht in Drenthe en Fryslân zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van UMCG Ambulancezorg. Dit gebeurt transparant en met inbreng van anderen, zoals de directeur-bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraden. 

De Raad van Toezicht in Drenthe

Wij zijn (v.l.n.r):

  • Gerda van der Woude (lid)
  • Tjeerd van der Zwan (voorzitter)
  • Wilbert Janssen (lid)


Vanuit een intrinsieke motivatie geven we raad en houden we toezicht op het beleid van UMCG Ambulancezorg. We behartigen het maatschappelijk belang en dat van alle betrokkenen. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat onze omgeving continue in beweging is. Denk daarbij aan een veranderend zorglandschap, een veranderende patiënt- en zorgvraag, demografie, arbeidsmarkt  en onze eigen regionale uitdagingen. En niet in de laatste plaats klimaatverandering, die de nodige (gezondheids)risico’s met zich meebrengt. 

In het kader van de Governancecode Zorg hebben we samen met de directeur-bestuurder een duidelijke visie op Bestuur en Toezicht opgesteld.

Vragen opmerkingen of suggesties?

Wil je met ons in contact komen? Dan zijn we per mail bereikbaar.


De Raad van Toezicht in Fryslân

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Sjoerd Galema (voorzitter)
  • Trea Sandjer (lid)
  • Harry Oosterman (lid)

Binnenkort stellen zij zich hier voor.