UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

UMCG Ambulancezorg is opnieuw NEN7510 gecertificeerd


Dit artikel is gepubliceerd op: 18 juli, 2019


controle aan tafel

In 2016 was UMCG Ambulancezorg de eerste ambulancedienst gecertificeerd voor de NEN7510; het normenkader voor informatiebeveiliging in de zorg. Recentelijk heeft Kiwa audits uitgevoerd en we kunnen met trots mededelen dat we drie jaar later opnieuw zijn gecertificeerd, ditmaal voor de nieuwe normendader 7510:2017. Dit betekent dat de informatie op de systemen van UMCG Ambulancezorg volgens alle geldende veiligheidseisen zijn afgeschermd voor onbevoegde toegang en dat de organisatie voldoende aandacht heeft voor bewustwording en gedrag rondom informatie.

De samenleving verwacht dat zorginstellingen zorgen voor adequate informatiebeveiliging om incidenten te voorkomen. Een zorginstelling moet kunnen aantonen dat dit goed geregeld is. Daarom zijn ambulancevoorzieningen sinds 2018 verplicht het NEN7510 certificaat behalen. NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm, die in wetgeving is opgenomen, biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging.

UMCG Ambulancezorg vindt goede informatiebeveiliging erg belangrijk, omdat het bijdraagt aan de verhoging van patiënt- en medewerkersveiligheid. Het behalen van het NEN certificaat betekent dat UMCG Ambulancezorg de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid heeft gewaarborgd van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.