UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Ambulancehelikopter weer terug in reguliere dienst


Dit artikel is gepubliceerd op: 1 mei, 2020


De ambulancehelikopter Medic01 is sinds 30 april 22.00 uur terug in de reguliere dienst. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft aangegeven dat de helikopter weer ingezet kan worden voor zijn oorspronkelijke functie: het vervoer van patiënten vanaf de Friese Waddeneilanden naar de vaste wal. Dit gebeurt vanaf de eigen standplaats, de luchtmachtbasis in Leeuwarden.

Sinds maandag 20 april was de Medic01 in opdracht van het Ministerie van VWS opnieuw beschikbaar voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) voor de inzet van het vervoer van IC-patiënten tussen Nederlandse ziekenhuizen. Dit om coronapatiënten evenredig te verdelen over Nederlandse ziekenhuizen zodat de reguliere zorg weer opgepakt kan worden.