UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Psycholance Drenthe mag dóór in 2021


Dit artikel is gepubliceerd op: 27 oktober, 2020


De in 2017 als pilot gestarte Drentse Psycholance blijft rijden in 2021. De pilotperiode loopt eind dit jaar af. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft besloten geld beschikbaar te stellen voor de Psycholance. De  zorg voor het vervoer van personen met verward of onbegrepen gedrag kan hiermee voortbestaan.

In Drenthe wordt sinds 2017 intensief samengewerkt tussen GGZ Drenthe, UMCG Ambulancezorg, Politie, GGD Drenthe en de Meldkamer Noord-Nederland. In dat jaar zijn de spoedpoli GGZ Drenthe en de Psycholance gestart. Personen met verward gedrag komen nu sneller en op een passende wijze, direct bij de juiste instantie. Daarnaast zijn zowel het aantal politieritten als het aantal ambulanceritten voor personen met verward of onbegrepen gedrag gedaald. Gemiddeld worden jaarlijks ruim 950 ritten uitgevoerd door de Psycholance. Hiervan is 30% urgent of spoedeisend vervoer.

Benieuwd naar de ontwikkelingen van de Psycholance in de afgelopen jaren? Bekijk hier het eindverslag van de pilot.

Samenwerking Groningen
Sinds kort rijdt in Groningen volgens hetzelfde model ook een Psycholance. Vanzelfsprekend wordt intensief samengewerkt zodat voor beide noordelijke provincies nu goede voorzieningen zijn voor deze vorm van dienstverlening.