UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Patiënten wederom zeer positief over ambulancezorg


Dit artikel is gepubliceerd op: 12 mei, 2020


patient, patientzorg, avp, ambulanceverpleegkundige, werk

Op de Dag van de Verpleging is prachtig nieuws naar buiten gekomen. Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Patiënten beoordelen, net als in 2016, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog. De sector mag hieruit concluderen dat de kwaliteit van ambulancezorg in zeer ruime mate voldoet aan de verwachtingen die patiënten van ambulancezorg hebben.

De planbare ambulancezorg wordt gewaardeerd met een 9,1 in 2019 ten opzichte van een 9,0 in 2016. Ook op de kwaliteitsthema’s vervoer, bejegening, handelen en communicatie zijn de scores vergelijkbaar. De spoedeisende ambulancezorg wordt gewaardeerd met een 9,1 voor het ambulancepersoneel in 2019 en dit komt overeen met de waardering in 2016. De waardering voor het personeel van de meldkamer is een 8,7 in 2019. In 2016 was het waarderingscijfer een 8,6. Het blijkt dat centralisten nog vaker vertellen aan de melder wat hij/zij kan doen tot het moment waarop de ambulance arriveert en zij doen dit op een begrijpelijke manier.

Kleine verbeterpunten
Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo gaven patiënten bijvoorbeeld bij de planbare ambulancezorg aan dat zij nog beter geïnformeerd kunnen worden over het tijdstip waarop zij vervoerd zullen worden. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis nog beter. In 2016 kwamen deze punten ook naar voren. In spoedeisende situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige vaak naar welk ziekenhuis een patiënt wordt gebracht. Patiënten gaven hierover in het laatste onderzoek aan dat zij meer bij deze keuze betrokken willen worden.

Burgerplatform
De ervaringen van patiënten zijn voor dit patiëntervaringsonderzoek in kaart gebracht met de CQ-indexen (Consumer Quality Index) planbare- en spoedeisende ambulancezorg. Aanvullend hierop is een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. Binnen dit gremium discussieerden burgers, met of zonder ervaring met ambulancezorg, over onderwerpen zoals communicatie, samen beslissen en samenwerking in de keten. Het Burgerplatform Ambulancezorg gaf waardevolle inzichten in de wensen en behoeften van patiënten. Het verslag van het burgerplatform is binnenkort beschikbaar op de site van Nivel en AZN.

Deelnemers onderzoek
Aan het patiënttevredenheidsonderzoek namen in totaal 4904 patiënten uit alle regionale ambulancevoorzieningen deel. Daarvan gaven 2945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1959 patiënten over planbare ambulancezorg.

Bekijk hier het volledige rapport op de website van Ambulancezorg Nederland.