UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Optimaliseren planbare ambulancezorg


Dit artikel is gepubliceerd op: 11 mei, 2021


MANTGE BLS

De drie Noordelijke ambulancediensten hebben zich binnen een pilot ingezet voor het optimaliseren van planbare ambulancezorg. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de betrokken ketenpartners. Het accent lag op een efficiëntere planning, waardoor de ambulancediensten vaker op tijd zijn en betere patiëntenzorg kunnen leveren.

Tot voor kort kwamen de meeste aanvragen voor planbaar ambulancevervoer in de ochtend. Meer aanvragen voor hetzelfde moment, dan in te zetten ambulances, zorgde voor vertraging die zowel de patiënt als de betrokken organisaties raakt. De ritten worden nu beter verdeeld over de dag. Het gaat om ritten waarvan vooraf bekend is dat de patiënt verplaats moet worden.

Voor deze optimalisatie zijn werkprocessen, maar ook randvoorwaarden aangepast. Zo zijn er nu 18 in plaats van 15 zorgambulances beschikbaar voor Noord- Nederland. Ook door aanpassingen in de werktijden sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Daarnaast is het team op de meldkamer fors uitgebreid. Dit team coördineert in nauwe samenwerking met ketenpartners de ritten van de planbare ambulancezorg.

Het vaker op tijd zijn, zorgt voor een hogere betrouwbaarheid en draagt bij aan goede patiëntenzorg. In de eindevaluatie onder ketenpartners geven  zij aan dat de samenwerking prettiger verloopt dan bij de start en dat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd is. De pilot planbare ambulancezorg liep vanaf mei 2020 en is per 1 april 2021 beëindigd. Gezien de positieve resultaten van de pilot, wordt de nieuwe werkwijze voortgezet. Samen met onze ketenpartners blijven wij ons inzetten op het verbeteren van de patiëntenzorg; de juiste zorg voor de mensen die ons nodig hebben.