UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
#jijmaakthetverschil

Gezocht: leden Friese cliëntenraad Ambulancezorg RAV Fryslân


Wij zoeken vier leden voor de nieuwe Friese Cliëntenraad ambulancezorg van RAV Fryslân. Ben je initiatiefrijk en samenwerkingsgericht? Opbouwend kritisch? En vind je het belangrijk om de patiënten van de ambulancezorg een stem te geven? Dan komen we graag met jou in contact!

Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân
Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg zijn samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân. Patiënten zijn onze belangrijkste belanghebbenden. In spoedsituaties en bij ambulancezorg op afspraak bieden wij altijd hoogwaardige zorg aan al onze patiënten in Fryslân. Daarom vinden we het belangrijk dat ze goed vertegenwoordigt worden.

Om dit perspectief nog beter te verankeren in wat wij doen en wie wij zijn, richten wij in 2021 een Cliëntenraad op. Het inrichten van een Cliëntenraad is nieuw voor onze organisatie. Er is een voorzitter benoemd. Samen met de voorzitter van de Cliëntenraad zoeken we leden voor de verdere vorm en invulling voor de medezeggenschap.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. RAV Fryslân vindt het naast de wettelijke plicht (WMCZ 2018) belangrijk dat het perspectief van de cliënt nog meer wordt meegenomen in haar streven om continue te verbeteren en kwalitatief goede en veilige zorg te borgen.

De Cliëntenraad heeft de volgende functies / taken:

 • de raad is tolk: spreekbuis van cliënten. Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad;
 • de raad is adviseur. Hij heeft als taak om vanuit het perspectief van de cliënt (en zijn/haar naasten) gevraagd en ongevraagd te adviseren, om daarmee de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren;
 • de raad is bewaker: bewaakt de rechten van cliënten en behartigd de gemeenschappelijke belangen. Hij heeft daarvoor regelmatig overleg met de directeur / bestuurder aangaande het beleid van de organisatie en actuele thema’s.

De Cliëntenraad zet zich namens de cliënten in voor o.a. de volgende thema’s:

 • kwaliteit van behandeling / zorgverlening;
 • patiënten raadpleging, patiënten waarderingsonderzoeken;
 • klachtenregeling, klachtenafhandeling, Veilig incidenten melden (VIM);
 • bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanrijtijden;
 • de ambulance als schakel in de keten acute en planbare zorg;
 • inbrengen van cliëntperspectief bij ontwikkelingen;
 • zaken met betrekking tot patiëntveiligheid en directe patiëntzorg;
 • invloed bij samenstelling van bestuur en toezichthouder;
 • elektronisch patiëntendossier en persoonlijke gezondheidsomgeving.

De Cliëntenraad bestaat naast een voorzitter uit 4 leden en komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen.

Vacature
Samen met de voorzitter zoeken we leden uit Fryslân voor onze nieuwe raad. Wij zijn op zoek naar zowel leden met algemene als specifieke vaardigheden, zodat jullie als leden elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld met een juridische, financiële, medische, organisatorische en/of secretariële achtergrond. De tijdsinvestering is 8 á 10 uur per maand en er geldt een passende vergoeding.

De Cliëntenraad geeft invulling aan de medezeggenschap, de taakverdeling en het huishoudelijk reglement. Het streven is om de Cliëntenraadmedio april 2021 te installeren.

Ons Cliëntenraadslid:

 • heeft de wil en motivatie om zich vanuit cliëntperspectief in te zetten (ervaring met de ambulancezorg is geen vereiste);
 • heeft affiniteit met belangenbehartiging in de zorg;
 • kan in teamverband functioneren;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit cliëntperspectief;
 • kan zich inleven in de belangen van cliënten en ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
 • heeft een kritische, positieve en open houding en kan gevraagd en ongevraagd meedenken en -doen vanuit de inhoud en de organisatie;
 • heeft een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling;
 • is in staat tactvol en standvastig op te treden
 • heeft gevoel voor verhoudingen en belangen;
 • heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, en kan digitaal werken;
 • wil zich minimaal voor 2 tot 3 jaar inzetten om te bouwen aan de nieuwe Cliëntenraad;
 • is bereid om 8 tot 10 uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • is bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Wat bieden we

 • Een uitdagende taak in een omgeving die continue in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering.
 • Lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de cliëntenraad (CR) beter te leren kennen. Hierin trekken we samen op met RAV Groningen en RAV Drenthe, waar op dit moment ook een CR wordt opgericht. De drie Noordelijke ambulancediensten verzorgen gezamenlijk de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland. Op dat thema zullen de drie CR’en samenwerken.

Interesse?
Stuur een motivatiebrief en CV met recente (werk)ervaring toegespitst op ervaring met cliëntenraden naar kronemeijer@zorgbelang-​fryslan.nl
Je hebt de mogelijkheid om t/m 09-03-2021 te solliciteren.

Op woensdagmiddag 17 maart 2021 in de ochtend staan de gesprekken gepland. De sollicitatiegesprekken vinden, vooralsnog, digitaal plaats, dit wordt bij een uitnodiging afgestemd.

Meer informatie

 • Over de inhoud van de Cliëntenraad: Zorgbelang Fryslân:
  Dineke Kronemeijer, 085-4832433 / kronemeijer@zorgbelang-​fryslan.nl (Zorgbelang Fryslân), een onafhankelijke belangenorganisatie voor patiënten, ondersteunt bij het instellen van de raad).
 • Over RAV Fryslan: Carien van Well, projectmanager Kijlstra Ambulancezorg, 06-38346930 / carien.vanwell@kijlstra.nl
 • Wil je de vacature opslaan of printen: download hier.