UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg


Dit artikel is gepubliceerd op: 2 februari, 2024


De afgelopen jaren is binnen de ambulancezorg hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe urgentie-indeling. Hoewel de verbeterde urgentie-indeling een landelijk besluit is, worden de nieuwe urgenties niet bij iedere meldkamer op hetzelfde moment geïmplementeerd. Vanaf februari 2024 gaan de eerste meldkamers ambulancezorg (deels) over naar de nieuwe urgentie-indeling. De Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland implementeert per 2 april de A0. De implementatie van C2 volgt later.

De nieuwe urgentie-indeling kent zeven urgenties en onderscheidt naast spoedeisende en niet-spoedeisende ambulancezorg, ook meldkamerzorg. Hierbij gaat het om doorverwijzing naar een andere zorgverlener of zelfzorgadvies door de (verpleegkundig) centralist. Hierboven is de vernieuwde urgentie-indeling te vinden.