UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Gezocht: Voorzitter Cliëntenraad RAV Fryslân


Dit artikel is gepubliceerd op: 16 december, 2020


Houdt u van pionieren en heeft u zin om vanuit een wederzijds vertrouwen te bouwen aan een goed functionerende cliëntenraad voor de ambulancezorg? Net als voor RAV Drenthe zoeken wij een Voorzitter voor de op te richten Cliëntenraad RAV Fryslân.

Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg zijn samen de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân. Patiënten zijn onze belangrijkste belanghebbenden. In spoedsituaties en bij ambulancezorg op afspraak bieden wij altijd hoogwaardige zorg aan al onze patiënten in Fryslân. Daarom vinden we het belangrijk dat ze goed vertegenwoordigt worden.

Op dit moment heeft RAV Fryslân nog geen cliëntenraad, maar dat gaat veranderen in 2021. We zoeken daarom een voorzitter, die samen met ons de cliëntenraad gaat opzetten. Zorgbelang Fryslân ondersteunt ons hierbij.

Over de cliëntenraad
De cliëntenraad heeft de volgende functies / taken:

 • De raad is tolk: spreekbuis van cliënten. Om goed te kunnen werken, moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij onze zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak;
 • De raad is adviseur: vanuit het perspectief van de cliënt (en zijn/haar naasten) wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren;
 • De raad is bewaker: bewaakt de rechten van cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen. Daarom is er regelmatig overleg met de directeur / bestuurder over het beleid van de organisatie en actuele thema’s.

Wij zoeken een:

 • stevige persoonlijkheid die affiniteit heeft met cliëntenmedezeggenschap in de (ambulance)zorg;
 • enthousiaste, doelgerichte bouwer, die gericht is op samenwerking;
 • teamspeler, die van de cliëntenraad een team kan maken en in staat is om te gaan met verschillen in karakters, meningen en standpunten om te komen tot een gezamenlijk advies;
 • integere persoonlijkheid, die om kan gaan met vertrouwelijke informatie.

U bent:

 • zich bewust van de rol en positie van medezeggenschap. U weet balans te houden tussen de doelen en belangen van de cliëntenraad, de leden en de RAV;
 • in staat om in – en extern op te treden namens de cliëntenraad en te werken aan een adequaat netwerk;
 • woonachtig in Fryslân en bent bereid zich minimaal twee à drie jaar in te zetten voor de opbouw van een goed functionerende cliëntenraad ambulancezorg.

Het is een pré als u affiniteit heeft met de vraagstukken in de gezondheidszorg in het algemeen en de ambulancezorg in het bijzonder.

Wij bieden

 • een mooie en uitdagende taak in een organisatie die steeds in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten van en naar bijeenkomsten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering;
 • waardering voor het werk van cliëntenraadsleden.

(Tijds)investering en tijdspad
Afhankelijk van de bijeenkomsten die nodig zijn in de opbouw en ontwikkeling van de cliëntenraad, gaat het om 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar (excl. voorbereiding en onderhouden contacten).

RAV Fryslân vindt het belangrijk dat het perspectief van patiënt en familie/mantelzorgers een plaats heeft in het streven naar continue verbetering en de borging van kwalitatief goede en veilige zorg. Hoe precies? Dat gaan we samen met u vormgeven.

De eerste stap is het in overleg met u vaststellen van de Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad RAV Fryslân en de werving van de leden. De cliëntenraad bepaalt vervolgens in afstemming met de RAV de invulling van de medezeggenschap (activiteitenplan), de verdeling van taken en het huishoudelijk reglement. Het streven is om in maart 2021 de instelling van de cliëntenraad af te ronden.

Lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de cliëntenraad (CR) beter te leren kennen. Hierin trekken we samen op met RAV Groningen en RAV Drenthe, waar op dit moment ook een CR wordt opgericht. De drie Noordelijke ambulancediensten verzorgen gezamenlijk de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland. Op dat thema zullen de drie CR’en samenwerken.

Solliciteren ?
U kunt uw motivatiebrief en CV tot uiterlijk 17 januari 2021 mailen aan Dineke Kronemeijer van Zorgbelang Fryslân: Kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl Zorgbelang Fryslân is een onafhankelijke belangenorganisatie voor patiënten, die ons ondersteunt bij de werving en selectie voor de nieuwe cliëntenraad.

Op woensdagmiddag 27 januari 2021 staan de selectiegesprekken gepland.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de cliëntenraad kunt u contact opnemen met Dineke Kronemeijer, adviseur bij Zorgbelang Fryslân, via telefoonnummer 085 – 48 32 433 of via Kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl

Heeft u vragen over RAV Fryslân? Neemt u dan contact op met Carien van Well, projectmanager bij Kijlstra Ambulancezorg, via telefoonnummer 06-38 34 69 30 of via carien.vanwell@kijlstra.nl