UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner

Inzage medisch dossier


Als patiënt heb je het recht tot het inzien of krijgen van jouw medisch ritformulier. De uitgangspunten en voorwaarden kun je terugvinden in de privacyverklaring van UMCG Ambulancezorg.

Wat staat er in het ritformulier?
In het ritformulier staat bijvoorbeeld wanneer de ambulancezorg is verleend, welke behandeling is uitgevoerd, wat de resultaten zijn van metingen en welke medicatie de patiënt eventueel heeft gekregen.

Inzage via patiëntportaal
Ben je vervoerd door UMCG Ambulancezorg? Dan kun je via het patiëntportaal www.mijnambulance veilig en digitaal jouw gezondheidsgegevens inzien. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Inzage via formulier
Het kan zijn dat jouw gegevens niet zichtbaar zijn, omdat het Burgerservicenummer (BSN) ontbreekt op het ritformulier. Dit kan gebeuren, omdat het BSN niet voor handen was tijdens de hulpverlening.
Als jouw gegevens niet in het patiëntportaal staan, kun je via dit formulier een digitale kopie van het ritformulier aanvragen. Hierbij wordt om een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd. Deze is nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Lees hier hoe je een veilige kopie van je identiteitsbewijs kunt maken.

Daarnaast word je om een e-mailadres en mobiel telefoonnummer gevraagd. Bij verzending van het ritformulier ontvang je een beveiligde e-mail met een link naar het ritformulier. Per SMS wordt het wachtwoord gestuurd wat nodig is om het formulier te downloaden.

Vraag je het ritformulier voor iemand anders aan?
Indien je een ritformulier aanvraagt voor iemand anders, dan dien je een machtigingsformulier, ondertekend door de patiënt, mee te sturen met het bericht. Deze kun je hier downloaden.
De doorlooptijd van het opvragen kan vier weken in beslag nemen. Aan het opvragen van het medisch ritfomulier zijn geen kosten verbonden.