UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Verlaging maximumsnelheid heeft geen gevolgen voor ambulancezorg


Dit artikel is gepubliceerd op: 27 februari, 2020


Vanaf 16 maart wordt de maximum snelheid op snelwegen overdag teruggebracht naar 100 km per uur. Dit heeft ook gevolgen voor de maximum snelheid van onze ambulances. Wij verwachten niet dat dit van invloed is op de ambulancezorg in Fryslân en Drenthe.

De huidige branche-richtlijn stelt dat wij maximaal 40 km sneller mogen rijden dat het maximum. Dit is vooral voor de veiligheid van ambulancemedewerkers en overige weggebruikers. Bij een groter snelheidsverschil tussen ambulances en overig verkeer neemt de onveiligheid toe. Daarom blijven wij ons aan deze richtlijn houden.

Wij spannen ons natuurlijk altijd in om binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Zowel in Drenthe als in Fryslân hebben wij een goede spreiding van ambulanceposten. En overdag, wanneer de nieuwe maatregel van 100 kilometer per uur geldt, zijn er meer ambulances in dienst dan ’s nachts. De meldkamer houdt daarbij de spreiding van de ambulances over heel Noord-Nederland in de gaten. Als RAV Fryslân en RAV Drenthe monitoren wij onze aanrijdtijden continue en zijn alert op wijzigingen, net als bij andere ingrepen in de infrastructuur. Wanneer blijkt dat het verlagen van de maximum snelheid effect heeft op de ambulancezorg, zal dit blijken uit onderzoek van het RIVM en vragen we daar dan landelijk aandacht voor.

Onze collega’s van Kijlstra Ambulancezorg, waar we samen RAV Fryslân mee vormen, hebben bij Omrop Fryslân alles duidelijk uitgelegd. Bekijk via deze link het nieuwsitem.