UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Ministerraad ingestemd met nieuwe Wet Ambulancezorgvoorzieningen (WAZ)


Dit artikel is gepubliceerd op: 28 mei, 2020


De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het voorstel voor de nieuwe ambulancewet. Hierna volgt alleen nog finale parlementaire goedkeuring. Als achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer deze wet aannemen, dan betekent dat vanaf 1 januari 2021 per veiligheidsregio de huidige aanbieder het recht en tegelijkertijd de plicht krijgt om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. 

Deze instemming van de ministerraad is een belangrijke stap waar wij erg blij mee zijn. De wet betekent voor UMCG Ambulancezorg namelijk dat wij voor onbepaalde tijd de ambulancezorg in ambulancezorg in Fryslân (met Kijlstra) en Drenthe mogen blijven leveren. Dit doen wij in goede samenwerking met de collega ambulancevoorzieningen, de huisartsen, de collega’s in de regionale ziekenhuizen en andere ketenpartners.

Voor nu zien we deze stap in de aanname van de wet als erkenning voor de goede zorg die wij al jaren naar onze mensen in Drenthe en Fryslân brengen!

Lees hier het gehele bericht van de Rijksoverheid en de bijbehorende documenten.