UMCG Ambulancezorg Logo
Hexagon pattern banner
Nieuws en
actualiteiten

Middencomplexe ambulancezorg in Noord-Nederland


Dit artikel is gepubliceerd op: 4 oktober, 2022


Start Middencomplexe Ambulancezorg

Met ingang van 3 oktober zijn de drie regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) in Noord-Nederland gestart met middencomplexe ambulancezorg. Deze mijlpaal werd symbolisch gevierd in Allardsoog nabij het drie-provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe.

De ambulanceteams die verantwoordelijk waren voor laagcomplexe ambulancezorg (voorheen zorgambulance), zijn nu ook opgeleid en inzetbaar voor meeromvattende, complexere zorgvragen. Hierdoor kunnen de teams van middencomplexe ambulancezorg diverse patiëntengroepen vervoeren en blijft de spoedambulance vaker beschikbaar voor spoedzorg. De Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland stelt vast welke ambulancezorg nodig is.

De juiste zorg op de juiste plaats
De invoering van middencomplexe ambulancezorg is een verdere professionalisering en differentiatie binnen de niet-spoedeisende ambulancezorg. Een belangrijke ontwikkeling vanwege een toenemende vraag naar planbare ambulancezorg enerzijds en beschikbaar houden van ambulances van spoedzorg anderzijds. Daarnaast draagt deze ontwikkeling bij aan een betere dienstverlening waarbij op afspraak ambulancevervoer beschikbaar is.

Eerste ervaringen in Drenthe
In de vorm van een pilot zijn in de regio Meppel sinds 1 april al de eerste ervaringen opgedaan met het bieden van middencomplexe ambulancezorg. Om een goed beeld te krijgen van de zorgvraag van patiënten. En van de keuze wanneer je een ambulance voor middencomplexe zorg stuurt en wanneer een spoedambulance. De opgedane ervaringen hebben geholpen bij de voorbereiding op de officiële start op 3 oktober in ons hele werkgebied.

Planbare zorg en spoedzorg
Laagcomplexe en middencomplexe zorg zijn altijd planbare ambulancezorg. Bij planbare ambulancezorg is vooraf afgesproken op welke dag en tijd de ambulance wordt ingezet. Hoogcomplexe ambulancezorg is altijd spoedzorg. De aanvraag voor een inzet van spoed- en planbare ambulancezorg start altijd bij de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland.